tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Opłaty

Opłaty

Sposób opłat za KUTW

Informacja o sposobie pobierania opłat obowiązującym od 1.10.2017 r.

za uczestnictwo w zajęciach KUTW

(Dla osób posiadających Legitymację Słuchacza KUTW

wystawioną na rok akademicki  2023/24)

1. Słuchacz dokonuje opłaty za uczestnictwo z góry do dnia 22 danego miesiąca, za następny  miesiąc zajęć, wg. stawek zgodnych z zarządzeniem Kanclerza KANS

2. Opłatę można uiszczać:

     - w kasie KANS (budynek rektoratu,  I piętro , w godz. 11.00 – 14.00)

     - lub na konto KANS

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze 

58-506 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18 

Nr konta Santander Bank I/O Jelenia Góra 

90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

z dopiskiem: KUTWnazwa miesiąca, za który  dokonywana jest wplata oraz nazwisko i imię osoby (osób), za którą (e) dokonywana jest wplata.

3. Od lat uczelnia nasza prowadzi obsługę finansową KUTW. Od października 2021 przejęła również całkowitą kontrolę nad Państwa wpłatami. W razie zaległości w opłatach, będziecie Państwo otrzymywać monity z Akademii, których nie zrealizowanie skutkować będzie szybką egzekucją należności, dlatego proszę o przestrzeganie terminowości opłat (do 22 dnia miesiąca za miesiąc następny).

 

4. W przypadku zawieszenia zajęć przez Rektora KANS z powodu ewentualnej kolejnej fali epidemii czy działania innych sił wyższych, słuchacze korzystający z zajęć online będą płacili czesne, zaś pozostali słuchacze będą zwolnieni z opłat począwszy od następnego miesiąca.

 

5. Zapisując się na kolejny rok na KUTW, zobowiązujecie się państwo do wnoszenia opłat przez cały rok akademicki. Nie przewiduje się żadnych zwolnień. W przypadku poważnych problemów ze zdrowiem, długotrwałego wyjazdu czy jakiegokolwiek innego powodu słuchacz ma prawo zrezygnować z zajęć na KUTW w każdej chwili, o czym zobowiązany jest jednak powiadomić pisemnie, składając pismo w sekretariacie lub wysyłając pocztą na adres KUTW, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, albo e-mailowo na adres  janina.peikert@kans.pl  i jeśli rezygnacja będzie złożona w ciągu dwóch pierwszych tygodni (14 dni kalendarzowych), to będzie uznana od miesiąca, w którym została zgłoszona, jeśli w dalszych dniach miesiąca, będzie uznana od miesiąca następnego.  Osoba, która zrezygnuje z zajęć na KUTW może być ponownie przyjęta, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech miesięcy roku akademickiego (nie wliczając wakacji), o ile Uniwersytet będzie dysponował wolnymi miejscami.

 

6. Porzucenie KUTW bez złożenia rezygnacji i wnoszenia opłat, będzie skutkowało ściągnięciem  opłat za trzy miesiące, po czym osoba straci uprawnienia członka KUTW.

7. Zaległe opłaty podlegają windykacji.